Áigi (ve Simon Issát Marainen)

(å ja) förlåt för he tos för mycke
(å ja) förlåt för he vi it lämmen kvar

(å ja) vi måste leva
(å ja) he finns inge val

men jag lovar dig detta
jag ger av vad jag har
allt vad hänren miin kan bringa
och den tid som jag har kvar

0
0:-