Heller Dö

Allt vi har, allt vi är
bortom kläder saker pengar och besvär
är den gåva vi fått i mån av tid
som utgör våra liv, det viktigaste vi har

Men i sko heller dö
än vanner vi din sida
i sko heller dö
än å dansa efter din pipa

Men jag skulle heller leva

Allt vi har, allt vi är
egna själar fria från begär
men krok bete o sänke är vad vi svalde
en fälla för å fälla in oss på vägen som ni valde men

I sko heller dö
än ge de mera av min tid
i sko heller dö
än å skänk de mitt liv

0
0:-