Parasita

Jenna upp i Norrland, hava ve komme del en punkt.
Vi hava sutte ne, när vi bord ha stått opp å sjungt!
Å nu skol je tro vi bort å vara, jämrans less,
oppå, oppå kolonialisternas jäktande å stress

Men hä jär nanting, som tyng min filosofi!
Att nagerst finna sä där hä varanä bitter monarki,
å att nager av dem försök å peka, definjer vem ve jär
å hä vara vi som ställ del ve all dem därna besvär

Dem säg vi jer parasita!
Vi delar ett problem, vi delar ert system.
För parasita!
Vi delar ett problem, vi delar ert system.

Jenna upp i Norrland, hava ve syna å ve sett,
folke borti rosenbad, folk utan vett å etikett!
å dom klanka oppå oss pågrunda, en slarvi statistik.
När hä bord va vi som kom ve relevant kritik!
Dem tro hä'r ossit norr om Mora som utgör vårat land
välkommen upp till Norrland så ska vi dansa hand i hand

0
0:-