Tappa Huve ve Gonza-Ra

He lukta diesel och terpentin
En smak av tjära blod och sprit
När var he allting blev till skit
Ja tappa huve

He jer no redan för sent
Ingeting av he va illa ment
No jere no så eindjeint
Å tappa huvet

Om helvetet är varmt
Jär i heller där
Allting går i bitar he bara som he jär
Bara 'n satan vill ha me är i hellre där

Kroppen som i fötts me ha i redan skita ner
Blode ha i spätt ut tis he gå it späda mer
Luckorna i huve dom blir bara fler o fler
Ögona grumlas blicken suddi kan it se

Stirra int för länge in i eggen på en kniv
Innan han bit ditt kött, ät dit liv
Ärre däran bet me är gammalt men smärtan ny
Å he syns ibland, när solen bränn min hy

Had en kumpan innan ågren tog över rodre
Rev hål i segle snårt he över bord
Håle syns ibland, som skuggan över månen
Förmörkelsen sänk sig över vår jord

0
0:-