Och sen lite sorg.

Och sen lite sorg.

Vår väldigt gode vän och tillike klarinettist har för ett tag sen valt att göra glesbygd’n än mer glesbefolkat. Vi lyfter hatten för dig Joel och önskar dig och din familj all lycka i livet.

Du är för evigt en del av oss!

0
0:-