Kulturnatta

Vi blev blixtinkallade att spela på årets upplaga av Kulturnatta. Vi spelar kl 21.00 på torgscenen, mer info kommer att finnas på Kulturnattas hemsida!

Plats:
Renmarksscenen
Stad:
Umeå
0
0:-